Verbinding

Heb je moeite met sociale contacten? Vind je het spannend om een praatje met iemand te maken of om sociale contacten te onderhouden? Heb je de indruk dat je anders waarneemt of hoort dan de mensen om je heen? Voel je je onbegrepen of in de war? Mogelijk hoor en zie je vanuit oude overlevingsmechanismes. Bij dramatherapie kun je inzicht krijgen in de oorzaken van je angst of spanning. Je kunt werken aan je zelfvertrouwen en er kan ruimte ontstaan om je spontaner te uiten in sociale situaties. Je leert om dicht bij jezelf te blijven in sociale contacten. Daarnaast leer je wat jouw gedrag met de ander doet. Je krijgt inzicht in jezelf en je eigen behoeftes, wensen en grenzen en leert dit op een goede manier te uiten.


Gevoelens

Het je het gevoel dat je keer op keer vastloopt? In je relatie, op je werk, in contact met anderen? Heb je moeite met het reguleren van boosheid  of het uiten van verdriet? Ben je bang kwetsbaar te zijn? Druk je die gevoelens liever weg? En maakt dit dat je soms bevriest of anders in de aanval gaat? Met schemagerichte dramatherapie of DvT (lees meer) leer je hoe die patronen ontstaan zijn. Je leert hoe jouw verleden zich verhoudt tot jouw reacties in het heden. Je krijgt zicht op hoe je nog last hebt van -voor nu-  onnodige overlevingsmechanismen en je leert op die manier om vastgeroeste patronen te doorbreken en je eigen kritische stem de mond te snoeren. Victor Frencken: “We moeten niet naar geluk zoeken, maar naar betekenis.”

Angst

"Essentieel uitgangspunt binnen de DvT theorie is dat het leven instabiel is (…) DvT poogt niet de turbulentie te bedwingen, maar de angst ervoor te verminderen." D.R. Johnson

Ben je bang om te falen, bang om niet aardig gevonden te worden? Heb je angst om te verliezen, om los te laten of om niet te kunnen voldoen aan de eisen die het leven of sociale media aan je stellen? Ben je bang voor teleurstelling, afwijzing of om anderen teleur te stellen? Jagen groepen mensen je angst aan of ben je bang om sociale contacten aan te gaan? Binnen DvT (lees meer) leer je omgaan met onverwachte situaties, leer je contact maken met je lichaam, je wensen en je grenzen. Je leert je ontspannen, terwijl steeds nieuwe situaties zich aandienen. Kortom de angst voor de instabiliteit van het leven te verdragen.

Verlies

“It’s one thing not to be death, but it is another thing to be alive” Esther Perel- Psychotherapeut

Ben je onlangs iemand verloren? Een ouder, partner of kind? Heb je onlangs gezondheid verloren, waar door je niet meer kan wat je voorheen deed? Heb je iets traumatisch meegemaakt? Heb je onlangs werk verloren of een scheiding doorgemaakt? Het is niet vreemd dat je je somber voelt. Waar leef je de gewone rouw en waar heb je iets meer nodig om vorm te geven aan de gevoelens die dit allemaal oproept. Bij dvt (lees meer) leer je gevoelens erkennen, doorleven en loslaten. Je creëert ruimte om gevoelens te uiten.

Grenzen


Ervaar jij druk door alles wat het leven van je vraagt? Heb  je het gevoel dat je door anderen geleefd wordt? Ervaar je weinig regie over je eigen leven? Heb je moeite met de balans tussen werk en privé? Bij dramatherapie leer je voelen wat je lijf je vertelt, waar je grenzen liggen en nee te zeggen. Om op deze manier ruimte te creëren voor wat voor jou echt van belang is. Hierdoor ontstaat er ruimte voor ontspanning en plezier.

Regie


"Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten" J.Deelder

Heb je het gevoel dat het leven je overkomt? Dat je door anderen geleefd wordt? Door je werk, je gezin of je familie? Verdrink je in de bureaucratie van Nederland of van de wereld? Bij dramatherapie leer je binnen de kaders van het spelvlak om de eigen regie weer terug te nemen. Wat is belangrijk voor jou en hoe zorg je dat je je vrij voelt binnen de kaders van je leven?
Developmental Transformations
Nieuwe verbindingen leggen

Op een imaginair spelvlak komen we in beweging.
We kunnen spelen met representaties van .... eigenlijk van alles.
Het lichaam en beweging zijn belangrijke uitgangspunten.
Wat vertelt jouw lichaam je meer dan woorden proberen te omzeilen?
In het hier en nu ontmoeten we elkaar. Er ontstaat ruimte.
Schemagerichte dramatherapie
Oude patronen doorbreken

Door middel van het modimodel maak je onderscheid tussen o.a.
je ‘beschermer’ en je ‘kritische stem’
je ‘kwetsbare kant’ en je ‘volwassen kant’
je 'spontane kant'
Inzicht in patronen geven je ruimte het anders te doen. Door zorg te dragen voor je ‘kwetsbare kant’, zul je grenzen herkennen. Door jouw ‘kritische kant’ minder ruimte te geven, zul je milder zijn voor jezelf.
Dramatherapie
Gezien worden in beweging

Doelen

- zelfvertrouwen ontwikkelen
- gevoelens en mening uiten
- grenzen zetten
- wensen helder krijgen
- verdragen van nabijheid
- veranderen van gedrag

OntspanningIs het al even geleden dat je je ontspannen voelde? Of je voor het laatst gelachen hebt? In deze tijd waar het leven snel aan je voorbij raast, is het soms moeilijk om momenten van ontspanning te ervaren. Niet alleen door werkdruk, maar ook door dat er sociaal mogelijk veel van je gevraagd wordt. Bij dramatherapie leer je weer ‘spelen’, meer ontspannen in de ruimte, je meer vervelen, tot er weer een impuls komt voor iets nieuws. Zijn met wat er is, in contact met de ander. Even op adem komen in tijd voor jezelf.

“Zij heeft een enorm observerend vermogen, weet op een speelse manier de deelnemers uit te dagen tot het verbeelden van hun gevoelens. Zij laat iedereen in zijn/haar waarde en doet niet aan veroordelen, maar zet je wel aan het denken.”

  “Een betrokken therapeut met inlevingsvermogen en inzet. Regelmatig werden er (soms ongemerkt) dingen aangeraakt en werd ik op die manier uitgedaagd en kreeg ik inzichten. ” 

   “Haar timing qua het geven van feedback is zorgvuldig. Ze reageert afwisselend snel en direct, maar ook uitgesteld of niet, waardoor andere deelnemers zelf worden gestimuleerd om te reageren.”

    Contact    Marjon Wagenaar
    Praktijk voor dramatherapie en training

    Oude Kanonsdijk 44, Zutphen * ma-di-vr Mattelierstraat 19, Groenlo * do
    E-mail: info@marjonwagenaar.nl Phone: 06-38726193