Marjon Wagenaar (1978)

Wie ik ben?… Ik ben een enthousiast mens en oprecht nieuwsgierig naar jouw verhaal. Op de vloer ont-moeten wij elkaar en breng ik je weer in verbinding met je lijf en gevoelens. Op speelse en respectvolle manier confronteer ik je met je gedrag en geef in inzicht in oude (vastzittende) patronen. Wil je mij en jezelf ont-moeten? Kom langs voor kennismaking en ontdek wat de mogelijkheden zijn!

Ervaring
Sinds 2002 werk ik in de volwassenpsychiatrie. Ik ben gespecialiseerd in het werken met persoonlijkheidsproblematiek (hechting), depressie en trauma. Daarnaast heb ik ervaring met ad(h)d, autistiforme, angst, dwang en eet-stoornissen. Zie ook linked-in.

Opleiding/registratie
Naast mijn opleiding en registratie dramatherapeut (FVB/SRVB), ben ik graduate aan het Internationale instituut voor Developmental transformations (DvT). Ik ben als secretaris en trainer betrokken bij Stichting DvT Noord. Ook ben ik geregistreerd schematherapeutisch werker.

FVB/SRVB: 3075
AGB code Persoonlijk 90101579
AGB-code Praktijk 94063989

Klachten?
Vanaf 2017 is de wet Wkkgz van kracht. Praktijk voor dramatherapie en training voldoet volledig aan de bepalingen van deze wetgeving en is daartoe aangesloten bij de klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie van het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG)